The Netherlands: Language                                       

Basic Phrases in Dutch

Good morning                      Goedemorgen

                                                (ghoo-der-mor-ghern)

Good afternoon                    Goedemiddag

                                                (ghoo-der-mid-dahkh)

Good evening                       Goedenavond

(ghoo-den-ar-vernt)

Good night                            Goedenacht

                                                (ghoo-der-nahkht)

Goodbye                               Tot ziens

(tot seenss)

Today                                    Vaandaag

(wvarn-darg)

How are you?                         Hoe gaat het?

(hoo ghart-ert)

Please                                    Aistublieft

(ahiss-tew-bleeft)

Thank you                             Dank u wel

(dank-u-vel)

How much/many?                  Hoeveel?

(hoovayl)

I’d like…                                 If wil graag…

(ik vwill ghrarkh)

I’m lost.                                 Ik ben verdwaald.

                                                (ik behn verr-dvwarlt)

Numbers

1          een                             11       elf

 

2          twee                           12       twaalf

 

3          drie                             13       dertien

 

4          vier                             14       veertien

 

5          vijf                              15       vijftien

 

6          zes                              16       zestien

 

7          seven                         17       zeventien

 

8          acht                            18       achttien

 

9          negen                        19       negentien

 

10       tien                             20       twintig

 

Days of the Week

Sunday          zondag

 

Monday        maandag

 

Tuesday        dinsdag

 

Wednesday  woensdag

 

Thursday      donderdag

 

Friday            vrijdag

 

Saturday       Zaterdag